Welkom op mijn website!
Stromingen in de kunst zoals het surrealisme en het magisch-realisme boeiden mij al op jonge leeftijd.
In mijn eigen composities neem ik die invloeden mee maar voorop staat dat ik mijn eigen fantasie de vrije loop laat gaan zonder mij te laten beperken door welk “isme” dan ook.
Door in een compositie verschillende onderdelen op zo’n manier te combineren en te rangschikken dat er een vervreemdend effect ontstaat, houdt mij zeer bezig.
De aanzet tot een nieuw schilderij kan eigenlijk van alles zijn wat mijn fantasie prikkelt. Dat varieert van bijvoorbeeld een vakantiefoto tot een passage uit een boek die mij aanspreekt.
In de eerste plaats echter zouden mijn schilderijen voor zichzelf moeten spreken om ruimte te geven aan ieders eigen individuele fantasie in wat ze in mijn werk waarnemen.

Welcome to my website!
Movements in art such as surrealism and magical realism fascinated me already at a young age.
In my own compositions I include these influences, but first and foremost is that I let my own imagination run wild without letting myself be limited by whatever “ism”.
By combining and arranging different parts in a composition in such a way that an alienating effect arises, that’ s what I’m looking for.
The start of a new painting can actually be anything that stimulates my imagination. This varies from, for example, a holiday picture to a passage from a book that appeals to me.
Primarily however my paintings should speak for themselves in such a way to give room to everyone’s own individual phantasy in whatever they perceive in my work.